วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ผู้ชายก็เป็นมะเร็งเต้านมได้นะอาการของมะเร็งเต้านมชาย

โรคนี้ทำให้ระดับฮอร์โมน
เพศหญิง (Estrogen) สูงขึ้น, ระดับฮอร์โมนเพศชาย (Androgens)
ต่ำลงทำให้มีลักษณะเพศหญิงปนเข้าไป เช่น เต้านมใหญ่ ฯลฯ
เป็นหมันจากการไม่มีตัวอสุจิหรือมีตัวอสุจิน้อยมากดังนั้นถ้าใครเข้าข่าย
อย่าอาย ควรรีบเข้าตรวจสุขภาพเต้านมโดยละเอียด
มะเร็งเป็นโรคที่กำจัดได้ถ้าตรวจพบในระยะแรกๆ
ผู้ชายที่เป็นมะเร็งเต้านมมีอายุเฉลี่ยมากกว่าผู้หญิง 7-8 ปี
เมื่อรวมกับการพบโรคที่มักจะมาช้าทำให้โอกาสเสียชีวิตจากโรคมากกว่าผู้หญิง
เพราะการผ่าตัดจะยิ่งทำได้ยากในอายุที่มากขึ้น
อาการที่พบบ่อยที่สุดของมะเร็งเต้านมทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย คือ
คลำแล้วพบก้อนเนื้อเป็นไต ส่วนใหญ่ไม่มีอาการเจ็บปัจจัยความเสี่ยง

* อายุยิ่งมากยิ่งเสี่ยง
มะเร็งเต้านมพบในผู้หญิงได้มากกว่าผู้ชาย 100 เท่าก็จริง
แต่ถ้าคุณสร้างปัจจัยเสี่ยงโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ก็อาจตกเป็นหนึ่งในส่วนน้อยที่มีโรคร้ายและปัจจัยเสี่ยงมะเร็งเต้านมใน
ผู้ชาย ได้แก่ อายุที่มากขึ้นโดยเฉพาะหนุ่มๆ ในช่วง 60-70 ปี* กรรมพันธุ์เป็นสิ่งสำคัญ
ในกลุ่มชายที่เป็นมะเร็งเต้านมพบว่ามีมากถึง
20% ที่เป็นโรคจากการมีบุคคลในครอบครัวทั้งฝ่ายชาย
หรือฝ่ายหญิงที่มีประวัติการเป็นมะเร็งเต้านม* สาเหตุอื่นๆ ที่ควรระวัง นอกจากนี้
มะเร็งเต้านมยังอาจเกิดได้จากอีกหลายสาเหตุย่อย อาทิ
เคยมีประวัติฉายแสงบริเวณส่วนอก เช่น เป็นมะเร็งอย่างอื่นมาก่อน ฯลฯมี DNA
ผิดปกติ เช่น มียีนส์มะเร็ง BRCA1, BRCA2
ฯลฯซึ่งพบบ่อยในคนที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งก่อน 60 ปีตับมีปัญหา
เช่น ตับแข็ง ฯลฯ ทำให้ระดับฮอร์โมนเพศหญิงเพิ่มขึ้น
และเสี่ยงมะเร็งเพิ่มขึ้น ได้รับฮอร์โมนเพศหญิง เช่นหลังแปลงเพศ
หรือตัดอัณฑะ น้ำหนักเกินหรืออ้วนทำให้เนื้อเยื่อไขมันมีมากขึ้น
และทำงานโดยเปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายให้กลายเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเพิ่มขึ้น
ดื่มแอลกอฮอล์หนัก


คุณกำลังเป็นมะเร็งเต้านมหรือเปล่า

อาการที่พบบ่อย
ของมะเร็งเต้านมผู้ชาย ได้แก่ มีก้อนของเหลวออกจากหัวนม หัวนมหรือเต้านมแดง
หัวนมหรือผิวหนังยุบ บุ๋มเข้าไปด้านใน
วิธีตรวจคัดกรองที่ดีคือตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือนหลังอายุ 40 ปี
และสังเกตอาการต่อไปนี้ มีของเหลวออกจากหัวนม ที่พบบ่อยคือ เป็นน้ำปนเลือด
คลำได้ก้อนที่เต้านมหรือเต้านมบวม หัวนมผลุบเข้า หรือบุ๋มเข้าใน
เต้านมหรือหัวนมแดง หรือมีขุยขรุขระบนหัวนม ถ้ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือมากกว่าควรรีบปรึกษาหมอใกล้บ้านปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านมในผู้ชายพบมากขึ้น
เนื่องจากคนส่วนใหญ่ล้วนมีน้ำหนักเกินมาตรฐานดังนั้นวิธีป้องกันที่ดีคือ
การหมั่นสำรวจความผิดปกติของเต้านม
และลดปัจจัยเสี่ยงด้วยการออกแรง-ออกกำลังเป็นประจำระวังอย่าให้น้ำหนักเกิน
หรืออ้วน และไม่ดื่มหนัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น